051b697da45a6843a290fd497cb02c2d.jpg
e9f5c355067dfeff764ce0b04b2b93a9.jpg
2b54027e88228dcd1b4694ebd869ab6f.jpg
afd8096956cb90fbb225a33aba98ffaa.jpg
Úradné hodiny

Úradné a návštevné hodiny obecného úradu

Úradná tabuľa

Úradné oznamy obce

Fotogaléria obce

Fotogaléria našej obce

Koronavírus

Oznamy týkajúce sa Covid-19

A A A

Pozvánka - Urbárska spoločnosť – pozemkové spoločenstvo Hanigovce

Urbárska spoločnosť – pozemkové spoločenstvo Hanigovce

 

                                         Pozvánka

 

     Vás pozýva

      na Zasadnutie pozemkového spoločenstva Urbárska spoločnosť – pozemkové spoločenstvo Hanigovce,

     ktoré sa uskutoční dňa 03.04.2020 /nedeľa/  o 14:00 hod v Kultúrnom dome obce Hanigovce

 

      Program:

 

1.   Prezentácia účastníkov od 14:00 do 14:30 hod
2.   Privítanie a úvod
3.   Schválenie návrhu mandátovej a volebnej komisie,

       zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4.   Voľba člena Dozornej rady
5.   Správa o činnosti spoločenstva za rok 2020 a 2021

6.   Schválenie plánu činnosti na rok 2022
7.   Správa  o finančnom hospodárení za rok 2020 a 2021

8.   Správa Dozornej rady  za rok 2020 a 2021

9.   Schválenie rozpočtu na rok 2022 
10. Schválenie odmien členom výboru, DR a LH

11. Rozdelenie zisku
12. Zmena druhu pozemku
13. Diskusia
14. Uznesenie
15. Záver

 

 

                                                                                   Ladislav Lokaj

                                                         predseda Urbárska spoločnosť- pozemkové spoločenstvo

                                                                                   Hanigovce  v. r.

 

 

                          

 

      V prípade ak sa rozhodnete aby Vás zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii pozvánkou, ktorej súčasťou je vyplnené a Vami podpísané splnomocnenie.

 

V prípade, že nemáte osobu, ktorá by Vás zastupovala, máte možnosť splnomocniť predsedu US PS Hanigovce, Lokaja Ladislava a vyplnené splnomocnenie zaslať na adresu: Urbárska spoločnosť- pozemkové spoločenstvo Hanigovce 12, 082 56 Pečovská Nová Ves, alebo doručiť splnomocnenému.

 

Informácie na :

Urbárska spoločnosť- pozemkové spoločenstvo Hanigovce

Ladislav Lokaj- Predseda:   č. tel.:  0908 975 403

Ing. Rabatín Mikuláš OLH: č. tel.:  0907 817 326

 

Splnomocenie v prílohe.

Dnes je
Čas
Sviatok má
tlaciva
scitanie
mobilnaappka