Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022
Viac informácii o voľbách nájdete na https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

DátumNázovSúbor
11.7.2022Zákon č. 180_2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov9146b_Zákon č. 180_2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.pdf
11.7.2022Informacia-o-sposobe-hlasovania96b54_Informacia-o-sposobe-hlasovania.pdf
11.7.2022Info-o-podmienkach-prava-volit-a-prava-byt-voleny-do-organov-samospravy-obci82e54_Info-o-podmienkach-prava-volit-a-prava-byt-voleny-do-organov-samospravy-obci.pdf
11.7.2022Zákon č. 185_2022 o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, kt. sa konajú v roku 2022 v rovf709f_Zákon č. 185_2022 o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov kt. sa konajú v roku 2022 v rov.pdf
11.7.2022Zákon č. 181_2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85_2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov88c35_Zákon č. 181_2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85_2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.pdf
11.7.2022Vyhlaska MV SR c. 308_2015 Z. z.e5c83_Vyhlaska MV SR c. 308_2015 Z. z..pdf
11.7.2022Rozhodnutie predsedu NR SR c. 209_2022 Z. z.9a75b_Rozhodnutie predsedu NR SR c. 209_2022 Z. z..pdf
11.7.2022Emailová adresade36f_emailová adresa.docx
11.7.2022oznámenie o určení počtu poslancov a o vytvorení volebných obvodov152e9_oznámenie o určení počtu poslancov a o vytvorení volebných obvodov.docx
11.7.2022zapisovateľka MVKfbfda_zapisovateľka MVK.docx
11.7.2022Oznámenie o plate starostuc5f94_Oznámenie o plate starostu.docx